ก่อนอื่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียลคืออะไร?

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียลเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยท่อหรือท่อที่มีศูนย์กลางร่วมกันสองท่อ โดยที่ท่อหนึ่งวางอยู่ภายในอีกท่อหนึ่ง ท่อด้านในจะบรรทุกของเหลวที่ต้องให้ความร้อนหรือระบายความร้อน ในขณะที่ท่อด้านนอกจะขนของเหลวที่ถ่ายเทความร้อนเข้าหรือออกจากท่อด้านใน

การออกแบบโคแอกเชียลช่วยให้ถ่ายเทความร้อนระหว่างของเหลวทั้งสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่อด้านในและด้านนอกมักทำจากวัสดุที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำความร้อน การแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดขึ้นผ่านผนังของท่อ ขณะที่ของไหลไหลไปในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้เกิดรูปแบบการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบทวน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียลมักใช้ในการใช้งานต่างๆ รวมถึงระบบทำความร้อนและความเย็น ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น และระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ มีขนาดกะทัดรัด เชื่อถือได้ และให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีเนื่องจากการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ

Coaxial Heat Exchanger

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลมีประโยชน์อย่างไร?

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเทความร้อนระหว่างสารทำความเย็นกับอากาศหรือน้ำโดยรอบ ช่วยให้ระบายความร้อนหรือทำความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC) ใช้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ช่วยในการทำความร้อนหรือทำความเย็นอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมอบสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่สะดวกสบาย

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียลเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบปั๊มความร้อนใต้พิภพ ช่วยให้สามารถถ่ายเทความร้อนระหว่างพื้นดินกับสารทำความเย็นที่หมุนเวียนอยู่ในระบบได้ การออกแบบโคแอกเชียลช่วยให้กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลใช้ในการใช้งานการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ โดยที่ความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการหรือระบบหนึ่งถูกนำมาใช้เพื่ออุ่นหรือให้ความร้อนกับของเหลวหรือระบบอื่น สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และระบบโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งความร้อนเหลือทิ้งจะถูกควบคุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวม

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียลใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำร้อน ซึ่งช่วยถ่ายเทน้ำร้อนจากแหล่งความร้อน เช่น หม้อต้มน้ำหรือตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ ไปยังจุดต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อน การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถถ่ายเทความร้อนภายในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายน้ำร้อนให้กับผู้ใช้อย่างรวดเร็ว

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลพบการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซสำหรับกระบวนการทำความร้อนและความเย็นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หรือสารเคมีอื่นๆ สามารถทนต่ออุณหภูมิและแรงกดดันสูง จึงให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลยังใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องหมุนเวียนภายนอกร่างกาย และเครื่องปอดและหัวใจเทียม ใช้เพื่อควบคุมและควบคุมอุณหภูมิของเลือดในระบบไหลเวียนภายนอกร่างกาย เพื่อให้มั่นใจว่าอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยจะอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยในระหว่างการผ่าตัด

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลใช้สำหรับทำความร้อนหรือทำความเย็นอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม โดยให้การแลกเปลี่ยนความร้อนที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการแปรรูปอาหาร

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลสามารถใช้ในระบบความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ ซึ่งช่วยในการถ่ายเทความร้อนจากตัวสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังของเหลวทำงาน ช่วยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นความร้อนที่ใช้ได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำน้ำร้อน การทำความร้อนในพื้นที่ หรือการใช้งานด้านความร้อนอื่นๆ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียลประเภทใดบ้าง?

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียล

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียลทำงานบนหลักการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลทวน ของเหลวถ่ายเทความร้อนจะไหลผ่านท่อด้านนอก ในขณะที่ของไหลที่จะให้ความร้อนหรือระบายความร้อนจะไหลผ่านท่อด้านใน ความร้อนจะถูกถ่ายโอนระหว่างของเหลวทั้งสองผ่านผนังของท่อ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียลมีข้อดีหลายประการ เช่น ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูง แรงดันตกคร่อมต่ำ และความต้านทานต่อการเปรอะเปื้อน ยังเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องแยกของเหลวทั้งสองออกจากกัน

ใช่ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลสามารถรองรับของเหลวได้หลากหลาย รวมถึงน้ำ สารทำความเย็น น้ำมัน และก๊าซ การเลือกใช้วัสดุสำหรับท่อขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้กับของเหลวเฉพาะที่ใช้

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียลสามารถออกแบบให้ทนทานต่อสภาวะแรงดันสูงได้ การเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการในการใช้งานได้

ในบางกรณี สามารถซ่อมแซมตัวแลกเปลี่ยนความร้อนโคแอกเซียลได้หากมีการรั่ว ความเป็นไปได้ในการซ่อมแซมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขอบเขตของความเสียหาย การเข้าถึงจุดรั่ว และความพร้อมของเทคนิคการซ่อมแซม

ข้อแนะนำในการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียล

Coaxial Heat Exchanger

รูปร่างและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย: เรามีโมเดลมาตรฐานหลากหลายรูปแบบที่มีรูปร่างแตกต่างกัน รวมถึงรูปทรงทรงกลม ทรงยาว ทรงสี่เหลี่ยม ทรงเกลียวคู่ และทรงเกลียว นอกจากนี้ เรายังมีตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดเฉพาะของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานของคุณ

ขอบเขตการใช้งานที่หลากหลาย: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มความร้อน ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศ/น้ำ และการใช้งานอื่นๆ ยางในสามารถบุด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ทองแดง ทองแดง-นิกเกิล สแตนเลส และไทเทเนียม เพื่อตอบสนองความต้องการการถ่ายเทความร้อนที่หลากหลายในสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน

 

ไทเทเนียมถูกเลือกเป็นวัสดุสำหรับทั้งท่อและเปลือก เนื่องจากมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม มีความแข็งแรงสูง และมีความสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อไทเทเนียมเหมาะสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ

การออกแบบตัวแลกเปลี่ยนความร้อนนี้ช่วยให้สามารถถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น กระบวนการทางเคมี การกลั่นปิโตรเลียม การผลิตไฟฟ้า และระบบ HVAC โครงสร้างที่แข็งแกร่งและคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนช่วยให้มั่นใจถึงความทนทานและประสิทธิภาพในระยะยาว

โดยสรุป เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเปลือกและท่อไทเทเนียมหุ้มด้วย PVC เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับการถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการกัดกร่อน

โรงงานของเรา

ตัวเลือกรูปทรงและการปรับแต่งที่หลากหลาย: มีรุ่นมาตรฐานหลากหลายรูปแบบที่มีรูปร่างแตกต่างกัน รวมถึงรูปทรงทรงกลม ทรงยาว สี่เหลี่ยม เกลียวคู่ และทรงเกลียว นอกจากนี้ เรายังมีตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดเฉพาะของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานของคุณ

ขอบเขตการใช้งานที่หลากหลาย: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียลเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มความร้อน ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศ/น้ำ และการใช้งานอื่นๆ ยางในสามารถบุด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ทองแดง ทองแดง-นิกเกิล สแตนเลส และไทเทเนียม เพื่อตอบสนองความต้องการการถ่ายเทความร้อนที่หลากหลายในสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบการผสมวัสดุต่างๆ สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเชียล

1. ท่อด้านนอก: ท่อด้านในเหล็กกล้าคาร์บอน: สแตนเลส

 • คำอธิบาย: การรวมกันนี้ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับท่อด้านนอกและสแตนเลสสำหรับท่อด้านใน
 • คำอธิบายโดยย่อ: เหล็กกล้าคาร์บอนให้ความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนสำหรับท่อด้านนอก ในขณะที่เหล็กกล้าไร้สนิมให้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมและประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูงสำหรับท่อด้านใน
 • ความแตกต่าง: การรวมกันนี้ให้ความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งและความต้านทานการกัดกร่อน เหล็กกล้าคาร์บอนให้ความแข็งแรง ในขณะที่เหล็กกล้าไร้สนิมให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนและประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูง

2. ท่อด้านนอก: เหล็กกล้าคาร์บอน, ยางใน: ทองแดง

 • คำอธิบาย: การผสมผสานนี้ประกอบด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับท่อด้านนอกและทองแดงสำหรับท่อด้านใน
 • คำอธิบายโดยย่อ: เหล็กกล้าคาร์บอนให้ความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนสำหรับท่อด้านนอก ในขณะที่ทองแดงมีค่าการนำความร้อนสูงและทนต่อการกัดกร่อนสำหรับท่อด้านใน
 • ความแตกต่าง: การรวมกันนี้จัดลำดับความสำคัญของการถ่ายเทความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าการนำความร้อนสูงของทองแดง ในขณะที่เหล็กกล้าคาร์บอนให้ความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อน

3. ท่อด้านนอก: เหล็กกล้าคาร์บอน, ท่อด้านใน: ไทเทเนียม

 • คำอธิบาย: ในการรวมกันนี้ จะใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับท่อด้านนอก และใช้ไทเทเนียมสำหรับยางใน
 • คำอธิบายโดยย่อ: เหล็กกล้าคาร์บอนให้ความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อนสำหรับท่อด้านนอก ในขณะที่ไทเทเนียมให้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม มีความแข็งแรงสูง และความหนาแน่นต่ำสำหรับท่อด้านใน
 • ความแตกต่าง: ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมของไทเทเนียม ความแข็งแรงสูง และความหนาแน่นต่ำ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เหล็กกล้าคาร์บอนเสริมคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยความแข็งแรงและความต้านทานการกัดกร่อน

4. ท่อด้านนอก: เหล็กกล้าคาร์บอน, ท่อด้านใน: นิกเกิล-ทองแดง

 • คำอธิบาย: การรวมกันนี้ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับท่อด้านนอกและโลหะผสมนิกเกิล-ทองแดงสำหรับท่อด้านใน
 • คำอธิบายโดยย่อ: เหล็กกล้าคาร์บอนให้ความแข็งแรงและต้านทานการกัดกร่อนสำหรับท่อด้านนอก ในขณะที่โลหะผสมนิกเกิล-ทองแดง (Monel) ให้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมต่างๆ สำหรับท่อด้านใน
 • ความแตกต่าง: การรวมกันนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้านทานต่อของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เหล็กกล้าคาร์บอนรับประกันความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อน ในขณะที่โลหะผสมนิกเกิล-ทองแดงให้ความต้านทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่า

การจัดหาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโคแอกเซียล?

เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ เรามีประสบการณ์ 10 ปี และสามารถเข้าใจถึงคุณภาพของสินค้าที่คุ้มค่า ยินดีให้คำปรึกษา

ทิ้งไลน์ไว้ได้เลย

แบบฟอร์มติดต่อสาธิต (#3)
thThai